Sản phẩm

TOYOTA VIOS - Toyota thanh hoa

Toyota Vios

 • Giá:
 • Vios 1.5E MT | 513.000.000 VNĐ
 • Vios 1.5E CVT | 535.000.000 VNĐ
 • Vios 1.5G CVT | 565.000.000 VNĐ
 • Vios 1.5G TRD | 586.000.000 VNĐ

Toyota Altis

 • Giá:
 • Altis 1.8G MT | 678.000.000 VNĐ
 • Altis 1.8E CVT | 707.000.000 VNĐ
 • Altis 1.8G CVT | 753.000.000 VNĐ
 • Altis 2.0V CVT-i | 864.000.000 VNĐ
 • Altis 2.0V Sport | 905.000.000 VNĐ
TOYOTA HILUX 2016 TRẮNG - toyota thanh hoa

Toyota Hilux

 • Giá:
 • Hilux 2.4E MT (4x2) | 697.000.000 VNĐ
 • Hilux 2.8G MT (4x4) | 806.000.000 VNĐ
 • Hilux 2.8G AT (4x4) |870.000.000 VNĐ

Hotline:

Mr.An 01233363636

Email:

letrongan0604@gmail.com

Địa chỉ:

253 Trần Phú, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa